Den tidiga läs- och skrivundervisningen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Den tidiga läs- och skrivundervisningen
Author(s) Therese, Wihlborg ; Susanne, Hansson
Date 2009
Swedish abstract
Detta är ett examensarbete i lärarutbildningen i huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle. Ämnet är den tidiga läs- och skrivundervisningen i skolår ett. Vi har observerat tre lärare och vidare intervjuat dem. Syftet med vårt arbete var att undersöka läs- och skrivundervisningen i skolår 1. De perspektiv vi hade fokus på var språkmiljö, de medverkande pedagogernas syn på lärandet och metoderna de använde. Våra problemställningar var: Hur arbetar pedagogerna med den tidiga läs- och skrivundervisningen i skolår 1? Hur talar pedagogerna om sin undervisning och varför arbetar de som de gör? Vad betyder klassrumsmiljön för undervisningen? Vi redogjorde resultatet genom att presentera lärarna var för sig och dela upp denna redogörelse i två delar observation och intervju. Där kom det fram att lärarna arbetade enligt olika metoder som bokstavsträning, LTG och FonoMix.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) läsning
helord
skrivning
ljudning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7405 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics