Livsföring : Ett sociologiskt grundbegrepp

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Livsföring : Ett sociologiskt grundbegrepp
Author(s) Heidegren, Carl-Göran ; Carleheden, Mikael ; Isenberg, Bo
Date 2007
Publisher Liber
ISBN 978-91-47-08727-3
Pages 222 s
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Boken inehåller fem längre uppsatser som kretsar kring det sociologiska begreppet livsföring. Begreppet diskuteras historiskt, teoretiskt och empiriskt, och visas ha en given betydelse i den sociologiska och kulturteoretiska analysen av vår samtid.
Handle http://hdl.handle.net/2043/7409 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics