Unga missbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö - En deskriptiv och jämförande studie av sex öppenvårdsmottagningar och deras besökare

DSpace Repository

Unga missbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö - En deskriptiv och jämförande studie av sex öppenvårdsmottagningar och deras besökare

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Unga missbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö - En deskriptiv och jämförande studie av sex öppenvårdsmottagningar och deras besökare
Author(s) Richert, Torkel
Date 2008
Link http://www.mobilisera.nu/upload/Unga%20missbrukare.pdf (external link to publication)
Publisher Mobilisering mot narkotika / Statens Folkhälsoinstitut
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Raporten finns att ladda ner som PDF på Mobilisering mot narkotikas hemsida. Enstaka tryckta ex kan erhållas från författaren.
Handle http://hdl.handle.net/2043/7445 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics