Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige: Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv

DSpace Repository

Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige: Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, peer reviewed scientific
Title Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige: Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv
Author(s) Vallberg Roth, Ann-Christine ; Månsson, Annika
Date 2008-10
Host/Issue Nordisk barnehageforskning;1
Volume 1
Pages 25-39
Language swe (iso)
Subject(s) barndom
IUP
kritisk ämnesdidaktik
bedömning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://www.nordiskbarnehageforskning.no/ (link to this page)
http://hdl.handle.net/2043/7458 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics