Att vara tillfällig - En studie om synen på vikarien

DSpace Repository

Att vara tillfällig - En studie om synen på vikarien

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Att vara tillfällig - En studie om synen på vikarien
Author(s) Sjöberg, Kim
Date 2009
Swedish abstract
Vikarien är en person som befinner sig i den dagliga verksamheten inom skolan. Syftet med denna studie är att belysa synen på vikarien utifrån begreppen profession och kompetens. Undersökningen baseras på verksamma lärare samt personer med erfarenhet av vikariat. De frågor som arbetet utgår ifrån är följande; Hur ser lärare på vikarien utifrån begreppen behörighet och kompetens? Hur ser vikarien på sin roll och kunskap? För att finna svar på dessa frågor har metoden baserats på kvalitativa intervjuer. Till hjälp för att få svar på frågorna och finna förklaringar till olika fenomen används teoretikern Pierre Bourdieus teorier kring sociala fält och kapital. Slutsatsen resulterade i en modell för att se olika begrepps relation till varandra, så som exempelvis relationen mellan kompetens och erfarenhet. En intressant slutsats är hur respondenterna i undersökningen inte sammankopplar examen med kompetens utan att de istället anser att erfarenheten ger kompetens. Dock framkom det att det är examen som avgör en vikarie och lärares behörighet men examen sammankopplade de inte med kompetens.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Vikarien
Profession
Kompetens
Erfarenhet
Behörighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/7562 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics