Att arbeta med de multipla intelligensrna i praktiken

DSpace Repository

Att arbeta med de multipla intelligensrna i praktiken

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Att arbeta med de multipla intelligensrna i praktiken
Author(s) Persson, Malin
Date 2009-01-21
Swedish abstract
Abstract Persson, M (2008). Att arbeta med multipla intelligenserna i praktiken. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Examensarbetet handlar om barns väg att inhämta kunskap på olika sätt och hur undervisningen i skolan kan påverka detta. Syftet med undersökningen är att studera hur undervisningen i en skola som arbetar utifrån Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna kan se ut i praktiken. Genom observationer under tre olika arbetspass samt intervjuer av lika många lärare i skolan söker jag svaret på frågorna som undersökningen utgår ifrån. Hur kan en lektion planerad utifrån de multipla intelligenserna se ut? Hur ser lärarna på undervisningen? Vid observationstillfällena framgår framförallt arbetsmetoden med arbetsschema, vilka utgår ifrån de ursprungliga sju intelligenserna. Här har undersökningen visat att arbetet utifrån MI-teorin ger lektioner där fler intelligenser införlivas, därmed ger undervisningen ett bredare utbud för varje individ att ta in kunskap. Intervjuerna har visat på engagerade lärare som förutom arbetet utifrån arbetsschemat strävar efter variation och mångfald i undervisningens helhet. Den forskning och empiriska undersökning som uppsatsen baserats på visar att teorin om de multipla intelligenserna kan vara användbar i undervisningen och skapa många olika undervisningsmöjligheter.
Language swe (iso)
Subject(s) Howard Gardner
MI-teorin
intelligens
arbetsschema
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/7568 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics