Historia i teori och praktik - Samarbete mellan skola och museum i historieundervisning

DSpace Repository

Historia i teori och praktik - Samarbete mellan skola och museum i historieundervisning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Historia i teori och praktik - Samarbete mellan skola och museum i historieundervisning
Author(s) Lindahl, Sara
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att analysera och problematisera samarbeten mellan skola och museum i historieundervisningen. I undersökningen användes kvalitativa intervjuer för att undersöka tre museipedagogers och tre lärares tankar och erfarenheter av samarbeten mellan skola och museum i historieundervisningen. Undersökningen visar att ett samarbete mellan skola och museum i historieundervisningen är något som upplevs som positivt och önskvärt, och att lärare och museipedagoger upplever en rad olika vinster med ett sådant samarbete. I undersökningen har dock även en rad hinder för en givande samverkan mellan skola och mu-seum identifierats. Dessa hinder är främst av organisatorisk art, men även fördomar och olika syn på kunskap kan utgöra hinder. Genom undersökningen har frågan kring hur lärares och museipedagogers arbetar med samarbeten utifrån de arbetsplaner som finns på respektive ar-betsplats analyserats och problematiserats och resultatet av detta var att de museipedagoger som intervjuades tydligt applicerar dessa arbetsplaner på museets pedagogiska verksamhet, medan de lärare som intervjuades inte lika tydligt diskuterade denna koppling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) historiemedvetande
historieundervisning
museipedagogik
museum
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/7592 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics