Långtidssjukskriven och arbetslös

DSpace Repository

Långtidssjukskriven och arbetslös

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Långtidssjukskriven och arbetslös
Author(s) Sólyom, Annica
Date 2008
Swedish abstract
Detta arbete handlar om långtidssjukskrivna arbetsslösa som ska med hjälp av fördjupad samverkan, som är ett samarbete mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen kunna återgå till arbetsmarknaden. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur de långtidssjukskrivna uppfattar sin tid inom fördjupad samverkan på arbetsförmedlingen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Arbetslös
Långtidssjukskriven
Handle http://hdl.handle.net/2043/7616 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics