Romer och skolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Romer och skolan
Author(s) Lundgren, Lars
Date 2009-01-28
English abstract
Romany children and school – A case study
Swedish abstract
Romer är oftast överrepresenterade när det gäller skolk. Syftet med den här fallstudien är att bidraga med kunskap om hur skolan kan arbeta för att minimera skolket, vilket i sin tur resulterar i att de romska barnen kommer närmre målen i de olika skolämnena. Fyra frågor ställdes: Hur upplever romerna skolket? Hur vill romerna att skolan ska arbeta för att de inte ska skolka? Hur ser skolans pedagoger på skolkproblemet? På vilket sätt anser skolans pedagoger de bör arbeta för att minimera skolket? Som metod använde jag kvalitativa intervjuer samt enkäter, men även noggrann genomgång av skolverkets rapporter samt litteraturstudier. Fallstudien visar att skolan bör arbeta utifrån tre åtgärder. Dels att skolan bör visa ett intresse för den romska kulturen, men även få med föräldrarna i det skolkförebyggande arbetet samt införa ett belöningssystem som ska ge utdelning när barnen inte skolkar.
Language swe (iso)
Subject(s) romer
skolk
Utanförskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/7631 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics