Att arbeta mot mobbning, en jämförelse av två skolor i Malmö

DSpace Repository

Att arbeta mot mobbning, en jämförelse av två skolor i Malmö

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Att arbeta mot mobbning, en jämförelse av två skolor i Malmö
Author(s) Ienn, Emilie ; Hedelius, Maria
Date 2009
Swedish abstract
Vårt arbete Att arbeta mot mobbning, en jämförelse av två skolor i Malmö, har som syfte att undersöka och jämföra två skolors arbete mot mobbning och ta reda på hur personalen upplever och tänker kring detta. Undersökningen bygger på intervjuer med sex personer på två olika skolor, för att få en inblick av deras verksamheter. Vi valde att intervjua skolornas huvudansvariga, rektor och biträdande rektor, två pedagoger och elevvårdspersonal som kurator och skolsköterska. Empirin har vi sedan jämfört och kopplat till tidigare forskning och styrdokument. Vi har kunnat se skolornas likabehandlingsplaner och deras olika metoder och modeller som de använder sig utav. På ena skolan använder de en modell som är inspirerad av Farstamodellen och på den andra skolan samarbetar de med organisationen Friends. Genom intervjuerna har vi fått ta del av personalens tankar och kunnat uppmärksamma bland annat att alla de vi intervjuade har en gemensam syn på mobbning och anser att det ständigt ska bevakas. Trots att skolorna har tydliga likabehandlingsplaner kunde vi se i resultatet att personalen inte har tillräcklig kunskap inom de olika metoderna skolorna använder sig utav för att arbeta mot mobbning. Det framgick också en tydlig bristande kommunikation mellan skolledningen, pedagogerna och elevvårdarna. Dessutom såg vi hur ansvaret för att ta tag i ett mobbningsfall på båda skolorna, ofta sköts vidare till någon annan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Mobbning
likabehandlingsplan
antimobbningsmetoder
förebyggande arbete mot mobbning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7646 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics