Värdegrundsarbete i praktiken - hur man arbetar med värdegrundsfrågor på två olika förskolor

DSpace Repository

Värdegrundsarbete i praktiken - hur man arbetar med värdegrundsfrågor på två olika förskolor

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Värdegrundsarbete i praktiken - hur man arbetar med värdegrundsfrågor på två olika förskolor
Author(s) Anna, Larsson
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med arbetet har varit att undersöka hur man på två olika förskolor, dvs. en av svenska kyrkans förskolor och på en kommunal förskola arbetar med värdegrundsfrågorna allas lika värde, samarbete, rätt och fel, självkänsla och självförtroende. Med hjälp av fyra kvalitativa halvstrukturerade intervjuer har detta undersökts. De intervjuade är alla förskollärare och arbetar på förskolorna jag valt att undersöka. Resultatet visar att man på de undersökta förskolorna arbetar på liknande sätt och att värdegrundsfrågorna lyfts fram ungefär lika mycket. Nyckelord: Förskola, Svenska kyrkan, värdegrund, värdegrundsfrågor
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) värdegrund
förskola
svenska kyrkan
värdegrundsfrågor
Handle http://hdl.handle.net/2043/7653 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics