Överensstämmer lärarnas föräldrasamverkan med föräldrarnas förväntningar

DSpace Repository

Överensstämmer lärarnas föräldrasamverkan med föräldrarnas förväntningar

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Överensstämmer lärarnas föräldrasamverkan med föräldrarnas förväntningar
Author(s) Möller, Jennie ; Andersson, Jenny
Date 2009
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete är att se om lärarnas föräldrasamverkan överrensstämmer med föräldrarnas förväntningar. Detta gör vi för att få en fördjupad kunskap om vikten av ett bra samarbete mellan hem och skola. Vi menar på att det är vi tillsammans som måste arbeta för att uppnå bästa möjliga resultat för våra elever. Tidigare forskning visar på att föräldrarna har en betydelsefull roll i sina barns framgångar i skolan och att det är viktigt med ett ömsesidigt förtroende mellan hem och skola. För att nå vårt syfte med undersökningen väljer vi att göra kvalitativa intervjuer med lärare och föräldrar. För att få en variation och bredd intervjuar vi fyra lärare och fyra föräldrar från storstads – och småstadsskolor. Undersökningen visar överlag en positiv bild av föräldrasamverkan från båda parterna. Däremot kan vi se att föräldrarnas förväntningar är att de vill ha en mer informell kontakt med läraren. Vi drar slutsatsen att lärarnas föräldrasamverkan inte lever upp till.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Föräldrasamverkan
hem och skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/7661 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics