Kan man lära av ett datorspel? - Hur datorspelet The Sims 2 kan användas i undervisningen med fokus på kursplanens mål i matematik

DSpace Repository

Kan man lära av ett datorspel? - Hur datorspelet The Sims 2 kan användas i undervisningen med fokus på kursplanens mål i matematik

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Kan man lära av ett datorspel? - Hur datorspelet The Sims 2 kan användas i undervisningen med fokus på kursplanens mål i matematik
Author(s) Jönsson, Anne-Charlott ; Wiedewilt, Emma
Date 2009
Swedish abstract
Idag består en stor del av barn och ungdomars vardag av ett stort flöde av olika medier. Datorspel hör därtill som en stor del av deras fritid. I detta arbete har vi försökt få kunskap kring ett datorspels potential i en matematikundervisning där kursplanens mål i skolår fem för ämnet har varit i åtanke. Analysen är gjord utifrån datorspelet The Sims 2 där spelets delar samt kursplanens mål har studerats. Studien har visat att en fokusering av målen är möjlig vid användningen av ett datorspel i undervisningssammanhang men även att ett spel har begränsningar, främst då mål med ett konkret innehåll ska behandlas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) datorspel
kursplan
lärande
matematik
skolår 5
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7702 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics