Kunskapsbedömning - hur, vad och varför

DSpace Repository

Kunskapsbedömning - hur, vad och varför

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Kunskapsbedömning - hur, vad och varför
Author(s) Korp, Helena
Date 2003
Link http://www.skolverket.se/publikationer?id=1823 (external link to publication)
Publisher Myndigheten för skolutveckling
Host/Issue Forskning i fokus;No. 13
ISSN 1651-3460
Pages 175
Language swe (iso)
Subject(s) Kunskapskontroll
Betygsättning
Kunskapsprov
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/7718 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics