Specialpedagogen med arbetsmiljöuppdrag

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Specialpedagogen med arbetsmiljöuppdrag
Author(s) Roos, Andrea ; Ståhl, Jenny-Ann
Date 2009
Swedish abstract
Abstrakt Roos, Andrea & Ståhl, Jenny-Ann (2009) Specialpedagog med arbetsmiljöuppdrag (Special need´s teacher with a working environment mission) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken roll specialpedagogen kan spela om han/hon upptäcker vuxenmobbning och kränkande behandling i skolan. Utifrån detta syfte ställs frågor som: Hur mår vuxna i skolan idag? Har specialpedagogen kompetenser för att hantera vuxenmobbning och kränkande behandling i skolan? Hur kan specialpedagogen främja den psykosociala arbetsmiljön i skolan? Kvalitativa intervjuer har gjorts med tre specialpedagoger och tre rektorer på fyra olika skolor. Samtliga specialpedagoger har en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning som påbörjades efter 2001 och alla rektorerna har rektorsutbildning eller motsvarande. Studien visar att specialpedagogen har relevant utbildning och en bra position mellan ledning och arbetslag, för att delta i både det proaktiva och reaktiva arbetet med vuxenmobbning och kränkande behandling, men inte alltid mandat från ledningen att göra det. Rektorerna ser inte alltid specialpedagogens fulla potential, som därmed inte får använda sin kompetens fullt ut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) psykosocial arbetsmiljö
vuxenmobbning
handledning
ledarskap
kränkande behandling
specialpedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/7721 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics