När teorin möter verkligheten – undervisning om hållbar utveckling i år 9/When the theory meets the reality – teaching sustainable development in lower secondary school

DSpace Repository

När teorin möter verkligheten – undervisning om hållbar utveckling i år 9/When the theory meets the reality – teaching sustainable development in lower secondary school

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title När teorin möter verkligheten – undervisning om hållbar utveckling i år 9/When the theory meets the reality – teaching sustainable development in lower secondary school
Author(s) Furemar, Jens ; Runefjord, Anette
Date 2009
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om hur ett undervisningsmoment i hållbar utveckling kan utformas samt dess för och nackdelar. Vi har utgått från frågeställningarna: Vad bör undervisning i hållbar utveckling innehålla samt hur skulle den kunna bedrivas? Vad anser lärare och elever om det föreslagna undervisningsmomentet? För att besvara frågeställningarna har utvecklat ett undervisningsmoment i hållbar utveckling, för grundskolans senare del, utifrån vår tolkning av teoretiker och tidigare forskning. Detta undervisningsmaterial har elever och lärare på två skolor tagit del av. I intervjuer har vi fått ta del av deras åsikter om undervisningsmomentet. Det är detta möte vi kallar, hur teorier möter verkligheten. Vårt resultat är att styrdokumenten borde preciseras, lärarna borde få mer tid för formativ bedömning samt att undervisning i hållbar utveckling bör bedrivas tematiskt eller ämnesövergripande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) Hållbar utveckling
Tematiskt arbete
Årskurs nio
Formativ bedöming
Ämnesövergripande
Samhällsorienterade ämnen
Styrdokument
Naturorienterade ämnen
Språkundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7726 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics