Barns vardagserfarenheter i matematikundervisningen

DSpace Repository

Barns vardagserfarenheter i matematikundervisningen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Barns vardagserfarenheter i matematikundervisningen
Author(s) Brandt, Sofie ; Lundgren, Sanna
Date 2009
Swedish abstract
I denna rapport vill vi undersöka hur lärare arbetar med vardagsanknuten matematikundervisning och hur eleverna upplever den. För att få svar på detta har vi genomfört en fallstudie där vi observerat tre matematiklektioner i skolår tre och sedan intervjuat sex elever och läraren. Vårt resultat visar bland annat att eleverna uppfattar matematikämnet som räkning i matematikboken och har svårt att relatera skolans matematik med den matematik som de använder utanför skolan. Läraren som vi observerat och intervjuat baserar sin undervisning på matematikboken men önskar att hon kunde släppa matematikboken mer och strävar efter detta. Enligt litteraturen kan elevernas matematiska förståelse öka om man gör eleverna medvetna om matematiken som finns runt omkring dem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Barn
Kontext
Matematik
Matematikundervisning
Meningsfullhet
Vardag
Vardagsanknuten matematikundervisning
Vardagserfarenheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/7737 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics