Pedagogers stress Krav Kontroll Stöd. The stress of the pedagogues`- Demand Control Support

DSpace Repository

Pedagogers stress Krav Kontroll Stöd. The stress of the pedagogues`- Demand Control Support

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Pedagogers stress Krav Kontroll Stöd. The stress of the pedagogues`- Demand Control Support
Author(s) Jensen Närenborn, Linda, Karoline Karlsson
Date 2009
Swedish abstract
Arbetet är en komparativ studie om stress mellan nyutexaminerade pedagoger och de pedagoger med många års erfarenhet. Vi undersökte vilka stressituationerna är, hur de hanterar dem,vilket stöd från kollegor och ledning de får och vilken stressutbildning pedagogerna har.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) pedagog
stress
stressituationer
stresshantering
stöd
återhämtning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7745 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics