Organisering av laborativ matematikundervisning i gymnasieskolan

DSpace Repository

Organisering av laborativ matematikundervisning i gymnasieskolan

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Organisering av laborativ matematikundervisning i gymnasieskolan
Author(s) Kundrugundrugious, Adela ; Svensson, Jenny
Date 2009-02-10
Swedish abstract
Syfte: Vi ämnar med uppsatsen skapa oss en förståelse för hur gymnasielärare organiserar laborativ matematik och varför de säger sig använda det här arbetssättet. Metod: Uppsatsen bygger på sex personliga intervjuer med gymnasielärare i matematik. Teoretiskt perspektiv: I vår teoretiska referensram har vi använt ett organisationsschema som beskriver upplägget av undervisningen och teorin om undervisningens villkor. Resultat och diskussion: Vår undersökning visar att undervisningen organiserades bland annat utifrån målen med undervisningen, elevernas inflytande över undervisningen, elevernas förkunskaper och lärarens ämnes- och pedagogikkunskaper. Lärarna använde laborationer för att konkretisera matematiken, för att skapa en djupare förståelse hos eleverna och för att skapa ett intresse och en glädje hos eleverna för att lära matematik.
Language swe (iso)
Subject(s) Gymnasielärare
organisering
undervisning
laboration
matematik
organisationsmodell
undervisningens villkor
personliga intervjuer
Handle http://hdl.handle.net/2043/7753 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics