Av, om och för barn. Källor till den barndomshistoriska forskningen

DSpace Repository

Av, om och för barn. Källor till den barndomshistoriska forskningen

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Av, om och för barn. Källor till den barndomshistoriska forskningen
Author(s) Sundkvist, Maria
Date 2008
Swedish abstract
I artikeln problematiseras möjliga källor till barndomshistorisk forskning. De har kategoriserats utifrån om de är skrivna av, om eller för barn. Empiriska exempel visar att barndomshistoria kan skrivas utifrån samtliga källtyper. Barndomshistorisk forskning är central för att förstå mänskligt handlande, då ålder är minst lika viktigt som social klass, kön och etnisk tillhörighet.
Publisher NOSEB
Host/Issue barn;2
Volume 2
ISSN 0800-1669
Pages 31-41
Language swe (iso)
Subject(s) childhood, history of childhood
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects
Handle http://hdl.handle.net/2043/7769 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics