Tankeformer och strategier vid huvudräkning hos elever i år 3

DSpace Repository

Tankeformer och strategier vid huvudräkning hos elever i år 3

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Tankeformer och strategier vid huvudräkning hos elever i år 3
Author(s) Johansson, Marie ; Svensson, Marie
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka huvudräkningskunskaper några elever i år 3 har. Vi har gjort en empirisk undersökning bestående av kvalitativa intervjuer och löpande observationer av 11 elever i skolår 3 och deras lärare. Vi ville kartlägga deras tankemetoder och strategier vid sju olika huvudräkningsuppgifter. Resultaten visade en stor spridning på eleverna. Några valde olika strategier beroende på uppgifterna, andra valde alltid samma metod och en tredje kategori hade svårigheter med att räkna uppgifterna utan hjälpmedel. Vår undersökning visar att 6 av våra elever saknar den grundläggande taluppfattningen och huvudräkningsförmågan som krävs för att effektivt lösa våra uppgifter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) addition
huvudräkning
matematik
skolår 3
strategier
subtraktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/7781 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics