Föräldrasamverkan i förskola och skolans tidigare år

DSpace Repository

Föräldrasamverkan i förskola och skolans tidigare år

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Föräldrasamverkan i förskola och skolans tidigare år
Author(s) Lundberg, Thomina ; Finnman, Elin
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur pedagoger och föräldrar upplever att föräldrasamverkan fungerar på förskolor och i skolans tidigare år. Vi har genom kvalitativa intervjuer fått fram att föräldrar och pedagoger anser att föräldrasamverkan fungerar relativt bra i både förskola och skola. Föräldrarna menar att det är viktigt med ett öppet klimat och att de kan känna förtroende för pedagogerna. De vill ha en inblick i sina barns vardag och känna att de kan vara med att påverka. Även pedagogerna tycker att det är betydelsefullt att ha en bra relation till föräldrarna. Det kom fram tankar om hur man ska engagera föräldrarna och få med alla i dialogen mellan hem och förskola/skola i intervjuerna. Vikten av ett positivt förhållningssätt gentemot varandra framkom under våra intervjuer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Förskola
Skola
Föräldrainflytande
Föräldrar
Föräldrasamverkan
Pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/7783 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics