En pilot behöver ingen matematik i sitt yrkesutövande, eller...?

DSpace Repository

En pilot behöver ingen matematik i sitt yrkesutövande, eller...?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title En pilot behöver ingen matematik i sitt yrkesutövande, eller...?
Author(s) Gross, Jessica ; Lindsjö, Paulina
Date 2009-02-16
Swedish abstract
Detta arbete behandlar hur pojkar och flickor i skolår 4, anser att skolmatematiken och vardagsmatematiken hör ihop. Undersökningen grundar sig på en enkät under ledning, som presenteras för eleverna i två olika situationskontexter, där undersökningsgruppen är uppdelad i två olika grupper och varje grupp svarar på en enkät. Avslutningsvis genomför eleverna en praktisk uppgift. Teoridelen definierar de centrala begrepp som är relevanta för presentationen av undersökningen och presenterar forskning inom kontextvariation, genusperspektiv och skolmatematik kontra vardagsmatematik. Undersökningen visar på skillnader i flickors och pojkars svar i hur de nyttjar matematik i vardagen och viss skillnad mellan svaren i de olika kontextversionerna av enkäten. Samtidigt kan vi finna kopplingar mellan resultatet av undersökningen och den litteratur som presenteras.
Language swe (iso)
Subject(s) genus
grundskolans tidigare år
kontext
skolmatematik
vardagsanknuten matematik
vardagsmatematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7815 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics