Verkligheten i matematikbokens textuppgifter Reality in problems in mathematics textbooks

DSpace Repository

Verkligheten i matematikbokens textuppgifter Reality in problems in mathematics textbooks

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Verkligheten i matematikbokens textuppgifter Reality in problems in mathematics textbooks
Author(s) Lindqvist, Simon ; Stenholm, Martin
Date 2009
Swedish abstract
Detta arbete handlar om förekomsten av verklighetsbaserade matematikuppgifter i matematikläroböcker. För att få underlag till undersökningen har vi granskat fyra svenska läroböcker i matematik, samtliga avsedda för årskurs sju. Undersökningen är fokuserad på textuppgifter, som vi valt att granska genom textanalys. I samtliga läroböcker fann vi att textuppgifterna var underrepresenterade. Av textuppgifterna var det en stor andel som baserades på verkliga händelser. Dock var det vanligt att uppgifternas händelser inte kunde kopplas till elevens egen vardagskontext.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) kontext
matematikbok
textanalys
matematik i verkligheten/omvärlden
Handle http://hdl.handle.net/2043/7830 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics