Fenomenet barn i behov av särskilt stöd? Förskolepedagoger om barn i behov av särskilt stöd, The phenomenon children with special needs? Pre-school teachers about children with special needs

DSpace Repository

Fenomenet barn i behov av särskilt stöd? Förskolepedagoger om barn i behov av särskilt stöd, The phenomenon children with special needs? Pre-school teachers about children with special needs

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Fenomenet barn i behov av särskilt stöd? Förskolepedagoger om barn i behov av särskilt stöd, The phenomenon children with special needs? Pre-school teachers about children with special needs
Author(s) Karlsson, Mia ; Kjällberg, Sandra
Date 2009-02-28
Swedish abstract
Problemområdet vi har valt att undersöka och skriva om är vad förskollärare har för uppfattningar om fenomenet barn i behov av särskilt stöd samt hur de bemöter de här barnen. Vi har utgått ifrån ett pedagogperspektiv när vi har skrivit den här uppsatsen. Anledningen till att vi valde just pedagogperspektivet är att vi var nyfikna på hur pedagogerna ställde sig till det ovan nämnda fenomenet. Syftet med examensarbetet är att få ta del av pedagogernas tankar kring fenomenet barn i behov av särskilt stöd. Vi hoppas även kunna ta med oss deras resonemang och idéer kring fenomenet barn i behov av särskilt stöd ut i vårt yrkesliv.
Language swe (iso)
Subject(s) Förskola
Behov
Kontext
Samarbete
Utmaningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/7901 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics