Utomhuspedagogik i förskolan-en trend eller här för att stanna?

DSpace Repository

Utomhuspedagogik i förskolan-en trend eller här för att stanna?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Utomhuspedagogik i förskolan-en trend eller här för att stanna?
Author(s) Mehto, Rudi ; Ohlsson, Anne
Date 2009
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka om verksamma pedagoger i förskolan tror att utomhuspedagogik är en trend eller något som kommit för att stanna. Vi vill även lyfta fram utomhuspedagogikens för- respektive nackdelar samt undersöka om utomhuspedagogiken med fördel kan användas för att uppfylla målen i förskolans läroplan. Eftersom utomhuspedagogik är ett relativt nytt och outforskat område har vi i huvudsak valt att bygga vårt resultat på verksamma pedagogers tankar och ställningstaganden samt koppla till relevant litteratur. Vi har valt att genomföra en enkätundersökning med uppföljande strukturerade intervjuer som metod för att få svar på våra frågeställningar. Resultatet visar att större delen av de tillfrågade pedagogerna ställer sig positiva till utomhuspedagogik. Genom undersökningen har vi kommit fram till att det framförallt är barns- motorik, hälsa och miljömedvetenhet som främjas genom utomhuspedagogiken som lärandemetod. Pedagogerna som deltagit i undersökningen tror dessutom att utomhuspedagogiken är en trend som är här för att stanna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Hälsofrämjande
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7916 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics