Matematikundervisning på elevens villkor

DSpace Repository

Matematikundervisning på elevens villkor

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Matematikundervisning på elevens villkor
Author(s) Arvidsson, Maria ; Persson, Johan
Date 2009
Swedish abstract
Utifrån elevers attityder till matematik och matematikundervisning samt forskning om matematikundervisning och hur elever bäst motiveras är syftet med denna uppsats att förbättra matematikundervisningen på gymnasieskolan. För att ta reda på elevers attityder till matematik och matematikundervisning har 183 elever från två gymnasieskolors naturvetenskapliga program i södra Sverige tillfrågats i en enkätundersökning. Undersökningen visar bland annat att eleverna i större utsträckning än vad de gör vill arbeta kommunikativt och med öppna arbetssätt i matematikundervisningen. Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att: för att motivera elever och skapa förutsättningar för dem att utveckla förståelse för matematik bör matematikundervisningen innefatta mer kommunikation och öppna arbetssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) elevers attityder
förståelse
kommunikation
matematikundervisning
motivation
öppna arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/7959 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics