Mer medveten motorisk träning behövs

DSpace Repository

Mer medveten motorisk träning behövs

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Mer medveten motorisk träning behövs
Author(s) Ericsson, Ingegerd
Date 2003
Swedish abstract
Med anledning av Bunkefloprojektet och författarens avhandling Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer.
Publisher Svenska gymnastikläraresällskapet
Host/Issue Tidskrift i gymnastik & idrott : officiellt organ för Svenska gymnastikläraresällskapet;10
ISSN 0281-5338
Pages 31-37
Language swe (iso)
Subject(s) Barnmotorik
Motorik
Motorisk utveckling
Fysisk aktivitet
Skolprestationer
Skolidrott
Koncentration
Idrottsämnet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Sports research
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/7998 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics