Är korta tandbågar förenligt med god oral funktion hos äldre

DSpace Repository

Är korta tandbågar förenligt med god oral funktion hos äldre

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, review
Title Är korta tandbågar förenligt med god oral funktion hos äldre
Author(s) Korduner, Eva-Karin ; Nordenram, Gunilla ; Nilner, Krister
Date 2003
Swedish abstract
Eftersom tandhälsan förbättras och dagens äldre kan förväntas få behålla fler tänder kommer det att ställas större krav på äldretandvården i framtiden. Samtidigt kommer tandvården att ha en begränsad tillgång på tandläkare som förväntas balansera samhällets allt mer restriktiva ekonomiska ersättning till tandvården mot patientens och de anhörigas ökade och därmed kostsammare krav på god funktionell tandvård. Mot denna bakgrund genomfördes en litteraturgenomgång i syfte att närmare kunna presentera sda-konceptet (”The shortened dental archkonceptet”) och dess möjliga kliniska applikation inom äldretandvården. En försiktig extrapolering som baserats på resultat från studier som rör patienter i yngre åldrar visar att ”the shortened dental arch-konceptet” även är tillämpbart inom tandvården för äldre.
Link http://www.tandlakartidningen.se/media/1333/Korduner_8_2003.pdf (external link to publication)
Host/Issue Tandläkartidningen;8
Volume 95
ISSN 0039-6982
Pages 44-49
Language swe (iso)
Subject(s) Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/8031 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics