Patienters erfarenheter av att leva med hepatit C

DSpace Repository

Patienters erfarenheter av att leva med hepatit C

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Patienters erfarenheter av att leva med hepatit C
Author(s) Wallman, Louise ; Nordgren, Caroline
Date 2009-04-07
English abstract
Hepatitis C is a disease that is widespread throughout the world with an estimated of 300 million carriers (Iwarson, 1998). Hepatitis C is often associated with intravenous drug abuse and can lead to discrimination and prejudice in society and among health care professionals. The purpose of this study is to highlight the patient´s experience of living with hepatitis C. With questions concerning patient´s experiences of living with hepatitis C, how the diagnosis affected the daily life and patients' perception of prejudice. This study is a literature review. Ten qualitative and quantitative articles where reviewed. From this ten articles were four themes designed and compiled in the outcome. These four themes are experience of treatment from health care professionals, how hepatitis C-related symptoms have affected the daily life, the patient's anxiety and fear and at last patients experience of stigmatization.
Swedish abstract
Hepatit C är en sjukdom som är utbredd över hela världen med cirka 300 miljoner bärare (Iwarson, 1998). Hepatit C associeras ofta med intravenöst drogmissbruk och kan därför leda till diskriminering och fördomar i samhället och hos sjukvårdspersonal. Syftet med denna studie är att belysa patienters erfarenheter av att leva med hepatit C. Med frågeställningar rörande patienters upplevelser av att leva med hepatit C, hur diagnosen påverkat det dagliga livet samt patienters uppfattning av fördomar. Studien är en litteraturstudie där tio stycken artiklar kvalitativa och kvantitativa artiklar granskats. Utifrån artiklarna utformades fyra stycken teman som sammanställts i resultatet. Dessa är bemötande från hälsovårdspersonal, symtomens påverkan på det dagliga livet, patientens oro och rädsla samt patientens erfarenhet av stigmatisering.
Language swe (iso)
Subject(s) attityd till hälsa
dagligt liv
erfarenheter
fördomar
hepatit C
stigmatisering
litteraturstudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/8069 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics