Andraspråkelevers uppfattning om studiehandledning i matematikundervisning

DSpace Repository

Andraspråkelevers uppfattning om studiehandledning i matematikundervisning

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Andraspråkelevers uppfattning om studiehandledning i matematikundervisning
Author(s) Baqer, Afraa
Date 2009-04-20
Swedish abstract
Jag är en lärarstudent som har valt att undersöka andraspråkelevers uppfattning om studiehandledning i matematikundervisning. Syftet med mitt arbete är att få en tydlig bild av vilken uppfattning andraspråkelever har, i detta fall arabisktalande, till matematikundervisningen när det undervisas på två språk. Jag vill även undersöka modersmålslärares roll under matematiklektioner.Min undersökning har visat att de flesta elever har en positiv uppfattning för studiehandledning. De anser att det är bra sätt att undervisas på och att modersmålslärarens roll är viktig och användbar.
Language swe (iso)
Subject(s) Matematikundervisning
studiehandledning
Andraspråkselever
Modersmål
Handle http://hdl.handle.net/2043/8088 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics