Kvinnors erfarenheter måste bli mer synliga

DSpace Repository

Kvinnors erfarenheter måste bli mer synliga

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Kvinnors erfarenheter måste bli mer synliga
Author(s) Listerborn, Carina
Date 2009
English abstract
Är medborgarinflytandet – att den som bor i en stadsdel också ska känna sig delaktig i besluten som tas där – bara en chimär? Engagemanget finns. Både hos medborgare och hos kommunala tjänstemän. Men formerna för mötet dem emellan behöver bli bättre om man ska nå resultat. Hos kvinnorna i Rosengård finns en "projekttrötthet": varför ska jag ge av min tid när jag inte får se konkreta resultat?
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Praktik & Teori;1
Pages 46-48
Language swe (iso)
Subject(s) local democracy
women
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/8109 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics