Problemlösningens roll i grundskolans matematikundervisning

DSpace Repository

Problemlösningens roll i grundskolans matematikundervisning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Problemlösningens roll i grundskolans matematikundervisning
Author(s) Karlsson, Magnus
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att ta reda på hur matematiska problem skall konstrueras för att ge eleven träning i att kommunicera matematik, stimulera elevens tänkande och få eleven att lära sig baskunskaper. Med hjälp av observationer av elever som löser olika typer av matematiska problem och intervjuer undersöks vilken effekt olika problemtyper har på elevens lärande. Undersökningen visar att öppna problem som upplevs som utmanande och har inslag av praktiska moment bäst svarar mot undersökningens frågor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) problemlösning
matematik
grupparbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/8122 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics