Dockor eller Bilar Barns resonemang om lek ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Dockor eller Bilar Barns resonemang om lek ur ett genusperspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Dockor eller Bilar Barns resonemang om lek ur ett genusperspektiv
Author(s) Nilsson, Lina ; Pilipovic, Maida
Date 2009-05-19
Swedish abstract
Arbetets art: Examensarbete 15 högskolepoäng i Barn Unga Samhälle Sidantal: 38 Titel: Dockor eller bilar, Barns resonemang om lek ur ett genusperspektiv Författare: Lina Nilsson och Maida Pilipovic Handledare: Lotta Bergman Datum: 2009-04-27 Syftet: Syftet är att ta reda på hur flickor och pojkar resonerar om lek. Metod: I undersökning har vi utgått ifrån en kvalitativ metod som baseras på intervjuer och observationer som stöder till intervjuerna Resultat: Vår uppfattning om vad barn har för resonemang om lek stämde bra överens med vad många filosofer och forskare tycker. Slutsatser som vi kan dra utifrån vår undersökning är att både flickor och pojkar uttrycker att lek är något som är roligt och glädjefullt. Barnen har en klar uppfattning om vad som är ”flickigt” och vad som är ”pojkigt” och normerna i barnens omgivning präglar deras resonemang på vad flickor och pojkar bör leka. Diskussion: I det stora hela fungerade vårt arbete bra och vi känner oss nöjda med resultatet. Nyckelord: Lek, Genus och Barns resonemang
Language swe (iso)
Subject(s) Lek
Genus
Barns resonemang
Handle http://hdl.handle.net/2043/8188 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics