Användning ac PCA-pump ur ett sjuksköterskeperspektiv

DSpace Repository

Användning ac PCA-pump ur ett sjuksköterskeperspektiv

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Användning ac PCA-pump ur ett sjuksköterskeperspektiv
Author(s) Andersson-Franke, Bodil ; Hansson-Fridén, Anna
Date 2009
English abstract
USING A PCA-PUMP FROM A NURSING PERSPECTIVE A SURVEY STUDIE BODIL ANDERSSON-FRANKE ANNA FRIDÉN-HANSSON Andersson-Franke B & Friden-Hansson A. Using a PCA-pump from a nursing perspective. A survey study. Degree project, 15credit points. Malmö University: Health and society. Department of Nursing, 2009 The purpose of with this study was to illustrate nurse’s experiences of PCA-pump treatment as part of the analgesic post surgery treatment. The study is based on a structured study. Questionnaires where handed out to 72 nurses at Universitetssjukhuset MAS during spring 2009. Aspects that are covered by the questionnaire are: nurse training, professional experience, nurse’s professional uncertainty and attitudes towards the use of PCA-pump. The results indicated that nurses having multiple PCA-pump training opportuni-ties feel more certain and are more able to answer patient’s questions. The major-ity of the nurses considered it to be positive to the patient’s participation in their pain alleviation. More than half of the nurses also considered the use of the PCA-pump to free time. This result showed that continuation in training is needed, clear and distinct guidelines and routines are needed in the usage of PCA-pump in nursing. Keyword: Training, experience, professional uncertainty, patient controlled alle-viation Syftet med denna studie, var att belysa sjuksköterskans erfarenheter och upplevel-ser av PCA-pumpsbehandling som en del i smärtlindringen inom postoperativ omvårdnad. Data insamlades med hjälp av en enkät som delades ut till sjuttiotvå sjuksköters-kor på Universitetssjukhuset MAS under våren 2009. De aspekter som belysts med hjälp av enkäten är: utbildning, erfarenhet, sjukskö-terskans känsla av säkerhet/osäkerhet och uppfattning om/ attityd till användning av PCA-pump. Studien visar att sjuksköterskor med flera olika PCA-pumps utbildningar känner en större säkerhet och kan besvara patientfrågor i högre grad. En övervägande del av sjuksköterskorna tyckte att det var positivt att patienten blev mer delaktig i sin smärtlindring. Drygt hälften av sjuksköterskorna tyckte också att PCA-pumps behandlingen frigjorde tid. Ett annat viktigt resultat är att användningen av PCA-pump kräver kontinuerlig utbildning, tydliga övergripande riktlinjer och rutiner. Nyckelord: Utbildning, erfarenhet/upplevelser, professionell säkerhet/osäkerhet, patient kontrollerad smärtlindring
Swedish abstract
ANVÄNDNING AV PCA-PUMP UR ETT SJUKSKÖTERSKE-PERSPEKTIV EN ENKÄTSTUDIE BODIL ANDERSSON-FRANKE ANNA FRIDÉN-HANSSON Andersson-Franke, B & Fridén-Hansson, A. Användning av PCA-pump ur ett sjuksköterskeperspektiv. En enkätstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högsko-lepoäng. Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. Syftet med denna studie, var att belysa sjuksköterskans erfarenheter och upplevel-ser av PCA-pumpsbehandling som en del i smärtlindringen inom postoperativ omvårdnad. Data insamlades med hjälp av en enkät som delades ut till sjuttiotvå sjuksköters-kor på Universitetssjukhuset MAS under våren 2009. De aspekter som belysts med hjälp av enkäten är: utbildning, erfarenhet, sjukskö-terskans känsla av säkerhet/osäkerhet och uppfattning om/ attityd till användning av PCA-pump. Studien visar att sjuksköterskor med flera olika PCA-pumps utbildningar känner en större säkerhet och kan besvara patientfrågor i högre grad. En övervägande del av sjuksköterskorna tyckte att det var positivt att patienten blev mer delaktig i sin smärtlindring. Drygt hälften av sjuksköterskorna tyckte också att PCA-pumps behandlingen frigjorde tid. Ett annat viktigt resultat är att användningen av PCA-pump kräver kontinuerlig utbildning, tydliga övergripande riktlinjer och rutiner. ANVÄNDNING AV PCA-PUMP UR ETT SJUKSKÖTERSKE-PERSPEKTIV EN ENKÄTSTUDIE BODIL ANDERSSON-FRANKE ANNA FRIDÉN-HANSSON
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) utbildning
erfarenhet/upplevelse
professionell säkerhet/osäkerhet
patient kontrollerad smärtlindring
Handle http://hdl.handle.net/2043/8247 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics