Praktiska hinder med problemlösning inom matematikundervisning

DSpace Repository

Praktiska hinder med problemlösning inom matematikundervisning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Praktiska hinder med problemlösning inom matematikundervisning
Author(s) Noruldin, Martin ; Pålsson, Jonas
Date 2009
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att undersöka hur några praktiserande lärare använder sig av problemlösning i sin undervisning. Med intervjuer undersöker vi vilka problem de upplever med denna verksamhet. Intervjumaterialet jämföres inbördes och betraktas mot en bakgrund av pedagogisk forskning för att bedöma hur dessa hinder skulle kunna bemötas. Arbetet diskuterar även, mot bakgrund av intervjuerna, vilka begränsningar och möjligheter som är knutna till den lokala organisationen av undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) problemlösning
traditionell undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8320 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics