Specialpedagogiska behov och resurser i sfi-verksamheten

DSpace Repository

Specialpedagogiska behov och resurser i sfi-verksamheten

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Specialpedagogiska behov och resurser i sfi-verksamheten
Author(s) Blohmé, Lena
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med min undersökning har varit att undersöka vad sfi-lärare identifierar som specialpedagogiska behov och resurser i sin verksamhet. Studien grundar sig på intervjuer med sex sfi-lärare i tre kommuner. Informanterna, som alla arbetar med kursdeltagare med kort eller ingen skolbakgrund blev tillfrågade att identifiera specialpedagogiska behov och resurser i sin verksamhet. Resultatet visar, att även om det finns en specialpedagog som i någon bemärkelse är knuten till utbildningen, måste sfi-läraren i mångt och mycket använda sin egen erfarenhet och fantasi i den dagliga verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) sfi
specialpedagogik
Note Uppsatsen ej tillgänglig i MUEP sedan 2009-09-18.
Handle http://hdl.handle.net/2043/8325 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics