Specialpedagogiska behov och resurser i sfi-verksamheten

DSpace Repository

Specialpedagogiska behov och resurser i sfi-verksamheten

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Specialpedagogiska behov och resurser i sfi-verksamheten
Author(s) Blohmé, Lena
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med min undersökning har varit att undersöka vad sfi-lärare identifierar som specialpedagogiska behov och resurser i sin verksamhet. Studien grundar sig på intervjuer med sex sfi-lärare i tre kommuner. Informanterna, som alla arbetar med kursdeltagare med kort eller ingen skolbakgrund blev tillfrågade att identifiera specialpedagogiska behov och resurser i sin verksamhet. Resultatet visar, att även om det finns en specialpedagog som i någon bemärkelse är knuten till utbildningen, måste sfi-läraren i mångt och mycket använda sin egen erfarenhet och fantasi i den dagliga verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) sfi
specialpedagogik
Note Uppsatsen ej tillgänglig i MUEP sedan 2009-09-18.
Handle http://hdl.handle.net/2043/8325 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics