Individualisering - ett steg mot inkludering

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Individualisering - ett steg mot inkludering
Author(s) Gustafsson, Linda
Date 2009
Swedish abstract
Denna studie har som syfte att undersöka hur en grupp pedagoger uppfattar och praktiserar individualisering samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns i verksamheten. Jag har genom fokusgruppintervju tagit del av pedagogernas tankar och diskussioner och har under samtalens gång kunnat se en utveckling hos pedagogerna. Från att se individualisering som en individinriktad handling ser de hur individualisering kan praktiseras utifrån gruppen. Pedagogerna känner att de inte alltid kan leva upp till sina goda ambitioner av olika anledningar, främst pga tidsbrist. Genom att utgå från pedagogernas egna tankar och vad jag hört i samtalen finner jag ett antal utvecklingsmöjligheter på individ, grupp och organisationsnivå.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Individualisering
inkludering
individanpassad undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8341 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics