Jag är bosnisk, jag är försvenskad-En undersökning om fyra bosniers identitet i Sverige

DSpace Repository

Jag är bosnisk, jag är försvenskad-En undersökning om fyra bosniers identitet i Sverige

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Jag är bosnisk, jag är försvenskad-En undersökning om fyra bosniers identitet i Sverige
Author(s) Busuladzic, Emina
Date 2009-06-18
Swedish abstract
Sammanfattning: Föreliggande studie fördjupar sig i hur identiteten förändras i och med emigrationen till Sverige. Genom fyra bosniers subjektiva upplevelser av att fly ett krigsdrabbat land, komma som flyktingar till Sverige och sedan bo kvar här som invandrare, är avsikten få en större förståelse vad denna förändring har inneburit för dessa individer. Det har inte varit min ambition att skildra den stora berättelsen eller strukturen utan avsikten har varit att lyfta fram individen i det större sammanhanget. Genom att arbeta med muntlig historia och kulturanalys synliggörs hur fyra bosnier upplever sin identitet när dem började leva ett normalt liv i exil. Tyngdpunkten har lagts på de sociala samt kulturella förändringsprocesserna de genomgick samt hur dessa påverkat deras identitetskonstruktion. Respektive individer i studien kom alla till Sverige när de var tonåringar och berättar alla om hur livet i Sverige påverkat de som individer och vem dem är.
Language swe (iso)
Subject(s) bosnier, identitet, process, muntlig historia, kulturanalys, invandrare
Handle http://hdl.handle.net/2043/8355 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics