Möjligheter för barn med annat modersmål än svenska att i förskola utveckla både sitt modersmål och svenska

DSpace Repository

Möjligheter för barn med annat modersmål än svenska att i förskola utveckla både sitt modersmål och svenska

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Möjligheter för barn med annat modersmål än svenska att i förskola utveckla både sitt modersmål och svenska
Author(s) Shemesani, Louise
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att studera vilka möjligheter barn med annat modersmål än svenska får för att utveckla sina språk i förskolan. Jag har observerat verksamheten på förskolan och sedan utifrån min observation gjort kvalitativa intervjuer med två pedagoger och en barnskötare i förskolan i en invandrartät stadsdel i en större stad i södra Sverige. Resultatet visar att språkutvecklande aktiviteter genomsyrar barnens dagliga samvaro i förskolan. Detta sker både indirekt genom den dagliga löpande verksamheten och direkt genom planerade och organiserade aktiviteter. Observationerna och intervjuerna visar att modersmålet är det som lägger grunden för en god språkutveckling och detta arbetar personalen dagligen med.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) förskola
identitet
miljö
modersmål
sagor
samling
språkutveckling
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8363 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics