Förbjuden kärlek

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Förbjuden kärlek
Author(s) Ganno, Victoria
Date 2009-06-26
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att ta reda på hur man kan arbeta med HBT- frågor i religionsundervisningen. Jag vill dessutom ta reda på religionslärares inställning och erfarenheter till arbete med HBT- frågor. Resultaten kommer att baserad på intervjuer som gjorts med fyra religionslärare på två olika skolor. Det är tänkt att intervjusvaren ska hjälpa mig som blivande religionslärare att arbeta med HBT- frågor i min undervisning.
Language swe (iso)
Subject(s) HBT
religionskunskap
sexuell läggning
sex- och samlevnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/8400 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics