Motorikbanan som pedagogiskt hjälpmedel - Hur används den och hur upplever elever och pedagoger den?

DSpace Repository

Motorikbanan som pedagogiskt hjälpmedel - Hur används den och hur upplever elever och pedagoger den?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Motorikbanan som pedagogiskt hjälpmedel - Hur används den och hur upplever elever och pedagoger den?
Author(s) Andersson, Elisabet
Date 2007
Swedish abstract
Uppsatsen Motorikbanan som pedagogiskt hjälpmedel - Hur den används och hur upplever elever och pedagoger den? är skriven av Elisabet Andersson. Den beskriver hur en motorikbana används och upplevs, och svarar på frågan om den kan användas som pedagogiskt hjälpmedel. Utifrån forskning om motorisk utveckling och effekterna på skolprestationr efter motorisk träning, framkommer det många viktiga argument för motorikbanan. Studien består av observationer, enkätunderökningar och intervjuer som beskriver elevers och pedagogers upplevelse av motorikbanan. 13 elever och 5 pedagoger har deltagit i undersökningen som gjorts på en skola i mellersta Sverige.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Motorisk utveckling
Motorikbana
Skolprestation
inlärningsstil
Fysisk miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/8428 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics