Framställningen av nationell och internationell politik i läroböcker för gymnasieskolan

DSpace Repository

Framställningen av nationell och internationell politik i läroböcker för gymnasieskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Framställningen av nationell och internationell politik i läroböcker för gymnasieskolan
Author(s) Petersson, Göran
Date 2009
Swedish abstract
Det jag har gjort är att jämföra innehållet i fyra läroböcker i Samhällskunskap A för gymnasiet. För att uppnå det syftet har en komparativ metod använts. Det område som har valts är politik. Inom politikområdet är det politiska ideologier och partier, det svenska statsskicket och internationell politik vilka varit föremål för mitt intresse. Min ambition var att se hur de lyckades uppfylla fyra utvalda kursmål för Samhällskunskap A. Det visar sig att läroböckerna lyckas uppfylla dessa mål i mycket stor utsträckning. Det finns skillnader mellan böckerna. Den största skillnaden som jag har funnit är att en av läroböckerna har mer av ett medborgarperspektiv jämfört med de tre andra. Dessutom är denna lärobok mer av en handledning medan de andra böckerna påminner mer om varandra och liknar traditionella läroböcker fyllda av fakta och förklaringar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) läroböcker
kursmål
samhällskunskap
gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/8441 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics