Assesment a matter of taste!

DSpace Repository

Assesment a matter of taste!

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Assesment a matter of taste!
Author(s) Nordahl, Charlotte ; Möllerström, Helen
Date 2009
Swedish abstract
Abstrakt Möllerström, Helen & Nordahl Charlotte. ( 2007). Bedömning en smaksak! ( Assessment a matter of taste!) Examensarbete, pedagogik, lärarutbildning 60p, Malmö högskola. Syftet med vårt arbete har varit att ta reda på hur verksamma pedagoger går till väga vid bedömning och betygssättning. Arbetet ger en inblick hur pedagoger upplever bedömning och betygssättning. Med hjälp av enkäter vill ta reda på om pedagoger upplever att enklare bedömning-hjälpmedel behövs i ämnen där både praktiska och teoretiska kunskaper ställs i kursmålen. Resultatet visar att bedömning tolkas på olika sätt. Genom enkät undersökningen kunde vi se att teoretisk kunskap anses mer konkret att bedöma än praktisk. .
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Bedömning
Betygssättning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8445 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics