Assesment a matter of taste!

DSpace Repository

Assesment a matter of taste!

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Assesment a matter of taste!
Author(s) Nordahl, Charlotte ; Möllerström, Helen
Date 2009
Swedish abstract
Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Lärarutbildning, 60 p Abstrakt Möllerström, Helen & Nordahl Charlotte. ( 2007). Bedömning, en smaksak! ( Assessment, a matter of taste!) Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildning 60p, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med vårt arbete har varit att ta reda på hur verksamma pedagoger går till väga vid bedömning och betygssättning. Arbetet ger en inblick hur pedagoger upplever bedömning och betygssättning. Med hjälp av enkäter har vi tagit reda på hur pedagoger upplever teoretisk och praktisk bedömning. Resultatet visar att bedömning tolkas på olika sätt. Genom enkät undersökningen kunde vi se att teoretisk kunskap anses mer konkret att bedöma än praktisk. . Nyckelord: Bedömning, betygssättning, pedagoger, praktiska färdigheter, teoretiska kunskaper.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) Bedömning
Betygssättning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8446 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics