Digitalisering av en forskare

DSpace Repository

Digitalisering av en forskare

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Digitalisering av en forskare
Author(s) Nilsson, Jan ; Nilén, Peter ; Lindholm, Jessica
Date 2009
Swedish abstract
Ingrid Elam, docent i litteraturvetenskap, områdesprefekt på område K3, Malmö högskola uttryckte under våren -09 önskemål om att hela hennes publikationsproduktion, under de år hon varit verksam vid Malmö högskola, skulle göras tillgänglig i elektronisk form via MUEP (Malmö University Electronic Publishing. Projektets ena mål är att se till att texterna finns kvar även efter det att ursprungspublikationerna, tidskrifter och böcker, är slutsålda och/eller svårtillgängliga. Det finns ett behov av att i framtiden kunna använda texterna, till exempel i undervisningssituationer. Det andra målet är att det finns ett stort behov för ett lärosäte av Malmö högskolas typ att öka synligheten av medarbetarnas vetenskapliga produktion. I och med att många fulltexter läggs, och kan läggas i MUEP, ges möjligheten att ur denna databas extrahera forskares eller forskargruppers publikationer och exponera i andra tjänster, till exempel Google.
Language swe (iso)
Subject(s) open access
Humanities/Social Sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/8512 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics