Sverige/hemlandet - Utformning av ett studiehäfte för invandrarelever

DSpace Repository

Sverige/hemlandet - Utformning av ett studiehäfte för invandrarelever

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Sverige/hemlandet - Utformning av ett studiehäfte för invandrarelever
Author(s) Mikkola, Sanna ; Mörnhed, Elin
Date 2009
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete är att skapa ett egentillverkat studiehäfte för elever med svenska som andraspråk. Genom egna erfarenheter och möten med lärare har vi fått veta att det inte finns mycket färdigt material för dessa. Vår tanke är att den ska ge eleven chansen att lära sig om sitt nya land genom att se på skillnader och likheter mellan detta och hemlandet. Då vi framställt häftet ville vi se om läromedlet levde upp till våra förväntningar. Vi skickade ut delar av vårt material till tre lärare för varsin förberedelseklass i Skåne, med elever i olika åldrar. Responsen var mestadels positiv och lärarna upplevde motivation och entusiasm hos eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) egenproducerat material
enkät
förberedelseklasser
geografi
integrering
intervju
invandrarelever
kulturmöten
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/8554 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics