Idrott och habitus : För en samhällsvetenskaplig idrottsforskning bortom livsstil och utslagning

DSpace Repository

Idrott och habitus : För en samhällsvetenskaplig idrottsforskning bortom livsstil och utslagning

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Idrott och habitus : För en samhällsvetenskaplig idrottsforskning bortom livsstil och utslagning
Author(s) Lagergren, Lars
Date 2009
Link http://www.svenskidrottsforskning.se/Documents/CIF/Tidningen/SVIF%20093%20WEB%20s1-40.pdf (external link to publication)
Host/Issue Svensk Idrottsforskning;3
Volume 18
ISSN 1103-4629
Pages 10-15
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Sociology
Note Det är ingen överdrift att påstå att svensk idrott är ett politiskt laddat fält, fyllt av positioneringar och spänningar. Detta förhållande återspeglar sig även på den forskning som bedrivs inom fältet. Ett kännetecken på att det förhåller sig så, är att studier inom fältet ofta tenderar att ta sitt avstamp i en bestämd uppfattning om hur fenomenet ”svensk idrott” är och bör vara beskaffat. Dessa initiala uppfattningar framträder i hur forskaren ställer sina frågor och vilka delar av idrotten som upptar forskarnas intresse. Den svenska pedagogiskt- och sociologisk inriktade forskningen inom idrottsfältet fokuseras i hög grad på barns och ungdomars situation inom idrotten. Här har det ofta kommit att handla om idrotten som uppväxtmiljö och idrottens pedagogiska och socialiserande betydelse. ”Värderingar”, ”fostran” och ”moral” kan sägas utgöra honnörsord inom denna tradition. Perspektiven var från början beteendevetenskapliga, främst socialpsykologiska och pedagogiska. Allt som oftast siktar forskaren in sig på processer som leder till orättvisor och utslagning inom barn- och ungdomsidrotten och inte sällan ger samma forskning förslag på hur de uppkomna problemen ska kunna lösas.
Handle http://hdl.handle.net/2043/8637 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics