Självförtroende och fysisk aktivitet

DSpace Repository

Självförtroende och fysisk aktivitet

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Other
Title Självförtroende och fysisk aktivitet
Author(s) Ericsson, Ingegerd
Date 2009
Swedish abstract
Beskrivning av projektet Självförtroende och fysisk aktivitet med projektledare Ingegerd Ericsson, Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola.
Link http://www.ihs.se/upload/CIF/Forskningsrapporter/CIF%20Forapport%2030%20inlaga.pdf (external link to publication)
Publisher Centrum för idrottsforskning
Host/Issue En sammanställning av projekt stödda av CIF utgiven i juni 2008
Series/Issue Forskningsrapport;30
ISSN 0280-1221
Pages 6
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/8670 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics