Changing views and practices? A study of the KappAbel mathematics competition

DSpace Repository

Changing views and practices? A study of the KappAbel mathematics competition

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Changing views and practices? A study of the KappAbel mathematics competition
Author(s) Wedege, Tine ; Skott, Jeppe ; Henningsen, Inge ; Waege, Kjersti
Date 2006
Publisher Norwegian Center for Mathematics Education, NTNU
ISBN 82-471-6040-4
Language swe (iso)
Subject(s) teachers
students
views
mathematics
classroom practices
problem solving
KappAbel
project work
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::MATHEMATICS
Note Hur och varför förändrar lärare och elever sin inställning till matematik och sina bidrag till olika praxis som utvecklas i det matematiska klassrummet? Frågan är aktuell i reformtider, men också aktuell för all lärarutbildning - både i grundutbildning och i fortbildning. I forskningsprojektet " Förändringar av inställning och praxis: en studie av matematiktävlingen KappAbel" har vi ställt mer specifika frågor: Vilken inflytandepotential finns genom att norska lärare och elever deltar i tävlingen med tanke på deras inställning till matematik och deras klassrumspraxis? (SE Nämnaren, 2007 nr. 3 s. 53)
Handle http://hdl.handle.net/2043/8684 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics